Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:
OPCJA 1: Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników
OPCJA 2: Gotowe szkolenia i treningi

Media head
OPCJA 1 Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników:
Audyt przed szkoleniem

audyt przed szkoleniem mający na celu zweryfikowanie obszarów do usprawnienia; audyt kończy się przygotowanie raportu opisującego fakty i zalecenia w zakresie programu rozwoju pracowników

Program szkolenia

po zatwierdzeniu treści raportu przez Zleceniodawcę następuje przygotowanie programu ściśle dopasowanego do potrzeb danej Organizacji; program podlega konsultacji ze Zleceniodawcą

Szkolenie

przeprowadzenie szkolenia zgodnie z założeniami programu

Audyt po szkoleniu

Między 7 a 14 dniem po szkoleniu następuje audyt końcowy weryfikujący stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności przez Uczestników szkolenia.

Audyt również kończy się raportem, który otrzymuje Zleceniodawca i zawiera wnioski oraz sugestie w zakresie dalszego rozwoju kompetencji Uczestników szkolenia.

Usługa Mentoring

usługa „Mentoring” – każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do darmowych konsultacji przez cały miesiąc, licząc od dnia zakończenia szkolenia; konsultacje mają charakter kontaktu telefonicznego i/lub mailowego

Warunki finansowe

warunki finansowe uzależnione są od skonstruowanego programu szkolenia

Media head
OPCJA 2 Gotowe szkolenia i warsztaty
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

1. Uświadomisz sobie, że każdy Klient odgrywa ogromną rolę w życiu Firmy, a kiedy kontaktuje się z Tobą Klient i jest on miły, to znaczy, że jest to najlepszy moment na pracę nad nim, aby od tej pory stał się prawdziwym sprzymierzeńcem Twojej Firmy i Twojej Osoby. Budujesz wartość pod tytułem „Lojalność Klienta”.

2. Dowiesz się, jak pracować z tak zwanym „Trudnym Klientem” – choć to mit, bo takich Klientów nie ma, są tylko Klienci znajdujący się w trudnych sytuacjach, a Ty jesteś po to, aby pomóc im z tego wyjść, żeby Klienci mogli poczuć się bezpiecznie i komfortowo. W takich chwilach poczujesz, jak nabierasz mocy, jak stajesz się jeszcze pewniejszą siebie osobą i że Twoje możliwości sprawcze po prostu rosną.

3. Od tej chwili jesteś w stanie pracować z każdym Klientem, niezależnie od sytuacji, stanu emocjonalnego Klienta. Wiesz co zrobić, jak rozmawiać, jak uspokoić, jak pozyskać ważne dla Ciebie informacje i przede wszystkim, jak je wykorzystać dla dobra Klienta, Twojego i Twojej Organizacji.

Program szkolenia

Moduł 1. Zdefiniowanie nadrzędnych zasad obsługi klienta

- wypracowanie pożądanych zachowań i pułapek w procesie obsługi klienta

Moduł 2. Zwiększenie efektywności komunikacji z klientem, w oparciu o:

- dopasowanie się do klienta

- aktywne słuchanie

- empatię

- poruszanie się po mapie świata klienta

Moduł 3. Opanowanie technik odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klienta:

- efektywne i mocne pytania

- kreowanie poczucia zaufania i współpracy

- potęgowanie odczuć klienta

Moduł 4. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem:

- „klient nasz pan” ale do czasu

- asertywność w trudnej rozmowie

- autopilot manipulacji

- sprowadzanie klienta na właściwy tor

Moduł 5. Poznanie wyznaczników kreowania pozytywnego wizerunku firmy:

- opracowanie koncepcji profesjonalnej obsługi klienta

- właściwa postawa i zachowanie

- współpraca jako czynnik wzmacniający relacje

Informacje uzupełniające

Metody i narzędzia stosowane podczas szkolenia: definicje, analizy, struktury lingwistyczne, techniki coachingowe, warsztaty, praca zespołowa, symulacje, studium przypadku

Ilość modułów: 5

Ilość dni szkoleniowych: 1

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

- profesjonalne prowadzenie szkolenia przez certyfikowanego trenera

- materiały szkoleniowe

- imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu

- usługa „Mentoring” - konsultacje telefoniczne oraz mailowe z trenerem przez miesiąc, licząc od dnia zakończenia szkolenia

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
850.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
680.00 zł netto
(+23% VAT)
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

Zarządząć jak Lider

Edukować jak Coach

Biznesowego myślenia

Rekrutowania najlepszych

Administrowania z precyzją

System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA, to:

- kompleksowy program rozwoju kompetencji menedżerskich,

- indywidualne narzędzia edukacyjne i wdrożeniowe,

- wygodna forma jednodniowych zjazdów,

- przykłady występujących problemów i wyzwań współczesnej kadry menedżerskiej
w Polsce i na świecie, 

- sprawdzone narzędzia konsekwentnego wdrożenia (potwierdzone w konkretnych projektach w sektorze korporacyjnym i MSP z ostatnich 16 lat),

- przykłady przełożenia stosowanych mechanizmów zarządzania na codzienną praktykę
w firmie.

Zarządzanie       Lider Przywództwo Cele i KPI Delegowanie Motywacja Konsekwencje

Edukacja            Autorefleksja lidera Badania typów osobowości Mini szkolenia Coaching

Biznes                Biznesowe myślenie Przedsiębiorczość Oszczędzanie zasobów

Rekrutacja         Procesowe podejście Scenariusze rozmów Assessment center

Administracja    ABC menedżera administratora Archiwizowanie danych

Program szkolenia

Ddzień 1. 24 lutego 2018 r.

Moduł I  Psychologia sukcesu

- W jakim zakresie możemy korzystać z neuronauk? - zakres rozwoju kompetencji liderów.

- W czego wynikają i na czym polegają różnice w zachowaniach
?

- Psychologia sukcesu w zarządzaniu; czym charakteryzuje się umysł lidera?

- Psychologia lęków - co wyhamowuje lidera, a co wyhamowuje jego zespół?

- W jaki sposób korzystać z Analizy Transakcyjnej w praktyce menedżerskiej?

- Jak pracować w opraciu o Badania Typów Osobowości?

Moduł II  SEM ZEBRA - Zarządzanie

- Lider – charyzmatyczny przywódca. Prowadzę czy jestem prowadzony?

- Cele czy KPI? Dla zespołu czy poszczególnych osób? Planowanie i efektywne zarządzanie czasem działań menedżerskich i handlowych.

- Delegowanie - zasady delegowania i precyzyjna lista zadań delegowanych

- Motywowanie. Sposoby prowadzenia rozmów motywacyjnych. Motywowanie długofalowe. Zasada Botton up top down.

- Linia interwencji. Prowadzenie rozmów korygujących - dlaczego są konieczne? Jakie zasady linii interwencji chcemy przyjąć?

- Terminarz wdrożenia - określenie zadań wdrożeniowych pomiędzy dniami szkoleniowymi.


Dzień 2. 24 marca 2018 r.

Moduł 1. Follow-up - ćwiczenia najważniejszych kompetencji z pierwszego dnia szkolenia.

Moduł 2. SEM ZEBRA - Edukacja i Biznes

- Komunikacja zespołowa i między zespołowa. Jak otwartość i asertywność wpływa na skuteczne komunikowanie się w organizacji?

- ZEBRAnia zespołów. Jak prowadzić merytoryczne i efektywne spotkania?

- WLB - Work-Life Balance czyli zrównoważony rozwój.

- Szkolenia - menedżer w roli trenera. Jak prowadzić zebrania edukacyjne - mini szkolenia? Jak opiekować się efektami po szkoleniach?

- Coaching - menedżer w roli coacha. Coaching menedżerski i handlowy. Coaching partnerski. Jak wdrażać coaching jako element kultury pracy?

- Biznesowe myślenie i przedsiębiorczość. Jak kreować biznesowe postawy pracowników? Zarządzanie i polityka kosztowa. Czy rozumiem, jak firma osiąga zyski i za co pracodawca mi płaci?

- Terminarz wdrożenia - określenie zadań wdrożeniowych po szkoleniu.

Informacje uzupełniające

Przebieg warsztatów:

- Warsztaty poprzedzone są "ankietą kompetencji" czyli weryfikacją wiedzy i umiejętności menedżerskich; na podstawie wyników ankiet Zespół SEM ZEBRA przygotuje precyzyjny program szkolenia.

- Procesowe podejście pozwoli na przećwiczenie i co najważniejsze, na wdrożenie mechanizmów menedżerskich.

- We wszystkich zajęciach warsztatowych wykorzystywane będą metody i narzędzia silnie oddziałujące na precepcję Uczestników, co zwiększa stopień zapamiętywania prezentowanych treści i ćwiczonych umiejętności.

- Pomiędzy dniami szkoleniowymi realizowane będą specjalnie dobrane menedżerskie zadania wdrożeniowe z uwględnieniem KPI oraz sesje audio (tele-coaching), pomagające Uczestnikom wdrożyć najtrudniejsze elementy warsztatu.

- Każy Uczestnik będzie w trakcie projektu pracował z materiałami szkoleniowymi oraz kalendarzem wdrożeniowym, który w cyklach tygodniowych będzie podsumowywał ustalone aktywności danego Uczestnika.

-
Podana cena dotyczy jednego dnia szkoleniowego.

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

- Prowadzenie szkolenia przez doświadczonych, certyfikowanch trenerów biznesu.

- Pakiet materiałów szkoleniowych.

- Indywidualne menedżerskie kalendarze wdrożeniowe.

- Specjalny system narzędzi wdrożeniowych SEM ZEBRA gwarantujących przełożenie teorii na praktykę.

- Miejsce szkolenia.

- Imienny certyfikat ukończenia szkolenia i zaliczenia zadań wdrożeniowych.

- Pełny catering (przerwy kawowe oraz lunch).

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
730.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
580.00 zł netto
(+23% VAT)
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

1. Za pomocą technik coachingowych zdefiniujesz swój stres, jego źródła i skutki. Zapoznasz się z nim bardzo wnikliwie, zdobędziesz pełną wiedzę na jego temat, dzięki czemu z łatwością przejdziesz do kolejnego etapu radzenia sobie z tym mało komfortowym odczuciem.

2. Zdobędziesz wiedzę, jak radzić sobie z sytuacjami, które wywołują u Ciebie stres oraz z wszelkimi innymi, które mogą pojawić się w przyszłości. Wykonasz skuteczne ćwiczenia z użyciem sprawdzonych technik, co gwarantuje Ci przywrócenie stanu spokoju i pozwoli Ci skupić się
na efektywnym poszukiwaniu najlepszych dla Ciebie rozwiązań.

3. Wspólnie przeanalizujemy sytuacje, w których być może stres trzeba będzie zaakceptować. W tym przypadku również sięgniemy do sprawdzonych metod działania, technik coachingowych czy technik zaczerpniętych wprost z neurolingwistycznego programowania, dzięki którym szybko poczujesz, że wracasz do równowagi, a chwilę później, że całkowicie przejąłeś kontrolę nad swoimi odczuciami.

Program szkolenia

Moduł 1. Diagnoza stresorów

- analiza czynników stresowych

Moduł 2. Narzędziownia

- techniki radzenia sobie ze stresem

Moduł 3. Status quo sytuacji stresowych

- analiza sytuacji akceptowalnych w zakresie stresu

- techniki i narzędzia przywracające stan równowagi w obszarze odczuć i emocji

Informacje uzupełniające

Metody i narzędzia stosowane podczas szkolenia: definicje, analizy, modele, techniki coachingowe, warsztaty, studium przypadku, techniki neurolingwistycznego programowania.

Ilość modułów: 3

Ilość dni szkoleniowych: 1

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

- profesjonalne prowadzenie szkolenia przez certyfikowanego trenera

- materiały szkoleniowe

- imienne zaświadczenie udziału w warsztatach

- przerwy kawowe

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
350.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
280.00 zł netto
(+23% VAT)